Sk

Cz

Služby

"Všetko, čo hľadáte u nás s istotou nájdete.."
services

Vieme, čo potrebujete

relax
Vaša spokojnosť je našou prioritou, tešíme sa na návštevu !

Važecká jaskyňa

Medzi Liptovským Mikulášom a Popradom sa nachádza Važecká jaskyňa, ktorá predstavuje významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa (ursus spelaeus), ktorý bol väčší a ťažší ako dnešný medveď hnedý a ktorého maketu môžu návštevníci v jaskyni vidieť.
Národná prírodná pamiatka Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je predovšetkým výskytom bohatej sintrovej výplne, nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.
Celková dĺžka jaskyne je 530 m, z čoho je sprístupnených 235 m pohodlnou prehliadkovou trasou. Dĺžka prehliadky je asi 20 minút. Medzi najpozoruhodnejšie patrí 2 m vysoký a 80 cm široký kvapľový stĺp a Biele záclony v Húskovej sieni, Koralové jazierko v Jazierkovej sieni, Galéria a Zbojnícka komora. Važecká jaskyňa je do značnej výšky vyplnená riečnymi usadeninami (Kostnica, Hlinená chodba, Čarovná záhradka). viac informácií..

vazecka jaskyna vazecka jaskyna

Objavenie jaskyne

Otvory do podzemných dutín na južnom okraji Važca poznali jeho obyvatelia od nepamäti. Nazývali ich Diery pod vŕškami. 0 vzdialenejšom ponore v Priepadlách pohlcujúcom vody, ktoré následne vyvierajú vo Važci, sa zmieňoval už M. Bel v Noticiách z roku 1735. Važecký rodák S. Rysula v roku 1914 bol asi prvý, kto sa odhodlal preniknúť hlbšie do tajuplných podzemných dier pri Važci. Spolu s bratom sa dostali do siene s kvapľovou výzdobou, avšak v tom čase sa tejto udalosti nepripisoval zvláštny význam. Vlastný objav Važeckej jaskyne sa viaže na miestneho rodáka Ondreja A. Húsku. Po absolvovaní lesníckej školy si v júni 1922 v rámci exkurzie prehliadol priepasť Macochu v Moravskom krase, čo podnietilo jeho záujem o prieskum važeckých Dier pod vŕškami. Do prieskumu sa pustil s A. Somrom, učiteľom z Prahy, ktorý niekoľko rokov trávil prázdniny vo Važci. Na obhliadku dier sa vydali 8. júla 1922.0 deň neskôr, po prekopaní zúžených miest, sa dostali do prvých väčších priestorov. Odvtedy chodievali do jaskyne každý deň. Koncom júla sa k nim pripojil J. Podlipský. Prvé správy o objave jaskyne sa zásluhou F. Havránka, akademického maliara, objavili v tlači koncom augusta 1922. viac informácií..

jaskyne liptov

Vstupné:


VstupnéPoplatky
dospelí študenti*1 deti*2 foto/video mimoriadny vstup*3
4.00 € 3.00 € 2.00 € 7.00 € 30.00 €

Vysvetlivky:

*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.
Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

Prevádzková doba:

1.12. - 31.01. - Zatvorené
1.02. - 31.05. - utorok až nedeľa o 9.30, 11.00, 12.30, 14.00
1.06. - 31.08. - utorok až nedeľa o 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00
1.09. - 30.11. - utorok až nedeľa o 9:30, 11:00 12:30, 14:00

Každý pondelok je zatvorené!

Kontakt :

Milan Orfánus
tel: +421 44 529 41 71

vazecj@ssj.sk

Video

Podporte nás