Sk

Cz

De

Služby

"Všetko, čo hľadáte u nás s istotou nájdete.."
services

Vieme, čo potrebujete

relax
Vaša spokojnosť je našou prioritou, tešíme sa na návštevu !

História obce Važec

História obce Važec – prierez významných udalostí

Obec Važec vznikla na rozsiahlom, prevažne lesnatom území pri rieke Biely Váh.
Územie (od Hybice až po spišské hranice) dostal v roku 1267 od kráľa Bela IV. na osídlenie šľachtic Bohumír. V tomto roku sa spomínajú Važťania ako slobodní s výsadami po celom kráľovstve.
Roku 1280 sa Važec stal obcou. Jej pomenovanie je odvodené z názvu rieky Váh (Wasych, Wascze, Wasewcz, až v roku 1927 sa uvádza dnešné pomenovanie obce Važec).
V obecnom erbe obce Važec sa nachádzajú tri zvony - symboly kresťanstva, kultúry a spevu. Občania Važca neboli poddaní, ale slobodníci (usadlosť dostali do dedičnej držby). Na čele obce stál dedičný richtár - šoltýs (Gerhard zo Spiša). Ihneď po založení obce si Važťania postavili kostol (ranogotický, zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi). Kostol je najstaršou stavbou obce Važec. V roku 1545 prešla celá obec Važec spolu s kostolom k reformácii. Pre potrebu šírenia vzdelania, humanizmu a Písma bola založená cirkevná škola.
V roku 1603 Bohumírovi potomkovia Svätojánski, Smrečianski a Bánovskí vydali pre obec Važec súpis poddaných povinností - prvý písomný urbár, ktorým obmedzili predchádzajúce práva vtedajších obyvateľov Važca.

vazec historia

V roku 1712 sa údajne na území Važca pohyboval a zbíjal aj najznámejší slovenský zbojník Juraj Jánošík (pri Bilanskej lúke, na Hovaude). Hovaud - Hoch wald - vysoký les sa rozprestieral okolo pôvodnej cesty medzi obcou Važec a obcou Štrba a bol údajne na príkaz rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie vyklčovaný kvôli zbojníkom. Miestne salaše "navštevoval" važecký zbojník Šablík.
V roku 1738 bol postavený kostol v barokovom štýle, zasvätený Trom kráľom s novým oltárom.
V roku 1831 obec Važec zachvátila cholera, ktorá opakovane prepukla aj v roku 1855 (na Dolnú zem odišlo až 35 rodín).
Rok 1871 bol začiatkom železničnej tradície v obci - otvorenie trate Žilina - Poprad .
O sedem rokov neskôr zasiahla obec neúroda a mor - zomrelo až 170 detí.
Rok 1918 je spojený so začiatkom rozvoja národného života v obci, cirkvi, spolkoch, v školstve i v kultúre (založenie folklórnej skupiny). V roku 1922 bola objavená Važecká jaskyňa (sprístupnená v roku 1932).
Známy český maliar Ján Hála a ďalší kultúrni činitelia ako napr. Karol Plicka prichádzajú do Važca v roku 1923. Cez ich umeleckú tvorbu sa Važec dostáva do povedomia celého národa.
Medzníkom v histórii obce Važec je osudný dátum 17.júl 1931, kedy celá obec, charakteristická drevenicami vyhorela. Ihneď po požiari postavili Važťania novú cirkevnú meštiansku školu a nový vodovod. Vo vojnových rokoch sa obec zapojila do protifašistického odboja.
V súčasnosti sa Važec stáva obcou s veľkým potenciálom rozvoja cestovného ruchu.


Vyhorenie obce Važec - 17.júl 1931


Video

Podporte nás